Teamke buzelhem
Image default
Aanbiedingen

Wat is het NIST Cybersecurity Framework (CSF)?

Het NIST Cybersecurity Framework (CSF) is een raamwerk ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology (NIST) van de Verenigde Staten om organisaties te helpen hun cybersecurity te beheren en te verbeteren. Het raamwerk biedt een structuur voor het identificeren, beoordelen en behandelen van cybersecurityrisico’s en is bedoeld als een hulpmiddel voor zowel het beleid als de praktijk van cybersecurity.

Hoe werkt het CSF?

Het CSF is gebaseerd op een aanpak die bekend staat als “Identify, Protect, Detect, Respond, and Recover” (IPD3R). Dit betekent dat het raamwerk helpt bij het identificeren van belangrijke assets en de risico’s die daarmee samenhangen, het beschermen van die assets tegen bedreigingen, het detecteren van aanvallen en andere bedreigingen, het reageren op die bedreigingen en het herstellen van de systemen en processen na een aanval.

Het CSF bestaat uit vijf hoofdcategorieën: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Elke categorie bevat een aantal subcategorieën en verwijst naar specifieke richtlijnen en best practices voor het beheren van cybersecurity in die categorie. Bijvoorbeeld, in de categorie “Identify” staan richtlijnen voor het identificeren van belangrijke assets en het beoordelen van de risico’s daarvan, terwijl de categorie “Protect” richtlijnen bevat voor het beschermen van die assets tegen bedreigingen.

Waarom is het CSF nuttig?

Het CSF is bedoeld als een flexibel raamwerk dat aan de behoeften van elke organisatie kan worden aangepast. Organisaties kunnen het raamwerk gebruiken om hun huidige cybersecuritybeleid en -praktijken te evalueren en te verbeteren, en om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om hun cybersecurity op een acceptabel niveau te houden. Het CSF kan ook worden gebruikt om de communicatie tussen verschillende afdelingen en niveaus in een organisatie te verbeteren, en om de samenwerking tussen verschillende organisaties te versterken. Veel organisaties bieden immers security as a service aan op basis van het NIST model.

Is het CSF alleen relevant voor organisaties in de Verenigde Staten?

Hoewel het CSF voornamelijk is ontworpen voor organisaties in de Verenigde Staten, is het ook relevant voor organisaties over de hele wereld. Het raamwerk is opgesteld

 

https://www.fundaments.nl