Teamke buzelhem
Image default
Gezondheid

Waarom het digitaal zorgdossier de toekomst is

Digitaal zorgdossier is de toekomst

Bijna alle grote zorgorganisaties in Nederland gebruiken een digitaal medisch dossier als handig hulpmiddel om goede zorg te kunnen verlenen. Maar dat is nog lang niet bij alle zorgorganisaties het geval. In de praktijk komen wij nog steeds situaties tegen waar zorgorganisaties worstelen met de overstap op een digitaal zorgdossier. Zonde vinden wij van Vcare! Hoe langer gewacht wordt, hoe moeilijke de transitie en hoger de kans om verlies van waardevolle informatie wat kan leiden tot onjuiste diagnoses. Het mag duidelijk zijn dat de reputatieschade die hierna volgt zeer groot is. Een goed moment om over te stappen dus op een digitaal zorgdossier! Vcare helpt je hierbij.

Wat is een digitaal zorgdossier

Met een digitaal zorgdossier vangt u een heel wat zaken op. Een dossier kan gebruikt worden ter ondersteuning met waardevolle informatie voor zorgverleners die ze altijd kunnen aanroepen. Denk aan een hulpplan, rapportages, instructies, protocollen, meetinstrumenten en nog vel meer. Een digitaal dossier is een waardevol middel om het zorgproces te verdelen in stappen die bijdragen aan methodisch werken. We noemen:

 • verzamelen van informatie op 1 plek
 • zorgbehoeftes vaststellen in inzichtelijk maken voor andere professionals
 • doelstellingen bepalen
 • evaluatie en bijstellen
 • uitgevoerde taken noteren en planning maken

Uiteraard dienen alle stappen in overleg met de cliënt afgestemd te worden of diens directe familie. Ook is het denkbaar dat er een waardering – of classificatiesysteem komt die de taken op volgorde sorteert van belangrijk tot minder belangrijk. Op deze wijze draagt een medisch dossier aan het vergemakkelijken van taken en een helder en begrijpbaar communicatiebeleid door de gehele organisatiestructuur.

Voor- en nadelen van een digitaal zorgdossier

Het digitaliseren van medische persoonsgegevens kent zowel voor- als nadelen. Deze lichten wij graag toe:

Laten we beginnen met de voordelen:

 • voorkomt dubbel informatie opslaan en draagt dus bij aan sneller werken
 • informatie delen kan gemakkelijk via een beveiligde link met specifieke toegangsrechten
 • iedere zorgverlener kan zijn of haar notulen toevoegen zodat altijd de meeste actuele dossier voorhanden is
 • draagt enorm bij aan gestructureerd werken waardoor de kans op fouten veel lager is
 • veel minder administratieve lasten

De kern is dat bij directe registratie van zorg, het dossier altijd actueel is voor degene die het nodig heeft. Dit voorkomt ontzettend veel fouten en discussie.

Welke nadelen kent een digitaal medisch dossier?

 • in gebruik nemen kost veel geld en tijd
 • medewerkers moeten opgeleid worden hoe ze het digitaal dossier goed moeten gebruiken
 • technische storingen kunnen een probleem opleveren
 • belangrijk dat continu (nieuwe) medewerkers op de hoogte blijven met nieuwe ontwikkelen en er dus ook ruimte is voor digitale trainingen
 • gevoelig voor hackers indien veiligheid niet op orde is

Inzage krijgen in uw eigen digitaal zorgdossier

Wellicht bent u benieuwd wat er in uw eigen zorgdossier staat. Dat is ook uiteraard mogelijk! Neem hiervoor contact op met uw eigen zorgverlener. Deze zal samen met u een aantal vragen beantwoorden, gevolgd door een toestemmingsverklaring om deze gegevens in te zien. U kunt dan inloggegevens ontvangen per email zodat u zelf dus toegang krijgt tot uw dossier. De wijze waarom kan verschillen per zorgverlener, maar de basis blijft hetzelfde.

Vcare is voorstander van een digitaal medisch dossier. Samen met partners bouwen wij aan de toekomst van digitale zorg in Nederland. Vcare is zelf gespecialiseerd in digitale telefonie en communicatie systemen en de integratie met bestaande zorgsystemen zoals HIS en HAPIS. Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.https://www.vcareconnect.nl/